Til forældre

Arbejdsmiljøloven
Arbejdsmiljøloven er lavet for at sikre alle et sundt arbejdsmiljø.
Denne lov og lignende lovgivning er selvfølgelig også gældende for alle omdelere. I Arbejdsmiljøloven står særlige regler for unge under 18 år. Her kan du blandt andet se at unge, som er fyldt 13 år, må godt udføre lettere arbejde fx med omdeling af aviser og reklamer.

Læs mere på www.retsinformation.dk under arbejdsmiljøloven.

Om unges erhvervsarbejde
I forbindelse med arbejdskraft under 18 år er der en række lovgivningsbestemte regler, som skal overholdes – og det lægger Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder stor vægt på.

Lovgivning om arbejdstiden

  • Fra det fyldte trettende år må der omdeles to timer på skoledage og syv timer på ikke skoledage.
  • Den samlede arbejdstid i skole uger må højest være 12 timer – og 35 timer i fri uger.
  • Omdelingen skal foregå mellem kl. 06.00 og 20.00
  • Skoletid regnes altid som fritid, når erhvervsarbejde gøres op.

Alle omdelingsruter er tilrettelagt, så de kan gennemføres indenfor disse regler efter at omdeleren har gennemgået en kort
indlæringsperiode.